FacebookLinkedIn

Privacyverklaring - persoonsgegevens en privacy sollicitanten

Samenvatting

(Zorggroep Sirjon omvat Siloah gehandicaptenzorg en SVRO ouderenzorg.)

Sirjon respecteert jouw privacy en behandelt je persoonsgegevens transparant en zorgvuldig.
Deze privacyverklaring is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke
persoonsgegevens we over jou verzamelen en hoe we deze verwerken.

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die ons iets over jou vertelt of die we aan jou
kunnen koppelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om je naam, adres, geboortedatum of BSN-nummer.

Door je persoonsgegevens op te geven via deze website ga je akkoord dat je gegevens worden
gebruikt overeenkomstig deze verklaring.

Doel

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor één of meer van onderstaande doelen:

  • Beoordeling van jouw geschiktheid voor een functie die beschikbaar is of kan komen;

  • Afhandeling van de door jou in het kader van het sollicitatietraject gemaakte onkosten;

  • Uitvoering of toepassing van een wet (bijvoorbeeld: aanvragen van een VOG).

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies of andere technologieën om je surfgedrag vast te
leggen of te onderzoeken.

 Gebruik van persoonsgegevens

Sirjon gebruikt alleen gegevens die jij invult via het contactformulier of aanlevert via de bijlagen
(motivatie en cv) en via de mailadressen.

Je gegevens worden nooit zonder jouw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij een rechter
dit eist.

 Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je  gegevens
desondanks toch niet voldoende beschermd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze functionaris gegevensbescherming via
privacy@sirjon.nl.

Inzage en bewaartermijn

Alleen de leidinggevende en adviseur van de afdeling HRM hebben inzage in je sollicitatiegegevens.

Deze gegevens worden 6 weken bewaard na beëindigen van de sollicitatietermijn, tenzij je
uitdrukkelijk toestemming geeft om je gegevens 1 jaar te bewaren in onze sollicitatiedatabase.

 Kan ik een verzoek doen tot wijzigen of vernietigen van mijn sollicitatiegegevens?

Ja, hiervoor kan je je wenden tot onze functionaris gegevensbescherming via privacy@sirjon.nl.

Je verzoek wordt binnen een maand na binnenkomst uitgevoerd en je krijgt hiervan bevestiging.
Gezien de hierboven genoemde termijnen heeft een dergelijk verzoek alleen zin wanneer je eerder
toestemming gegeven hebt om je gegevens 1 jaar te bewaren.

 Hoe handelt Sirjon bij datalekken?

Een data lek is een incident waarbij persoonsgegevens buiten ons bereik zijn geraakt. Dit incident
wordt altijd gemeld bij de functionaris gegevensbescherming. Deze bepaalt op basis van een weging
of de melding doorgestuurd wordt naar de Autoriteit Persoonsgegevens en naar jou als betrokkene.
Daarnaast wordt het lek 'gerepareerd'.

 Meer vragen

Heb je meer vragen over ons privacy beleid of wil je dit graag lezen? Neem dan contact met ons op
via
privacy@sirjon.nl of 088-2754500.